System zgłaszania nadużyć

System umożliwia dokonywanie zgłoszeń sytuacji mogących stanowić naruszenie prawa, procedur lub standardów etycznych obowiązujących w spółce. Szczegółowe informacje znaleźć można w Regulaminie dokonywania zgłoszeń.